Info en links

conseils_pic

Info en links ter informatie.

 

Waarom een makelaar inschakelen ? Wat is zijn opdracht ?

De makelaar is een persoon die zelfstandig, of in opdracht van derden, activiteiten onderneemt in functie van de verkoop, de aankoop, de ruil, de huur of de cessie van onroerende goederen of handelszaken.

Meer informatie over de makelaar op de website van het BIV (Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars) http://www.biv.be

 

Kopen of huren in Vielsalm ?

Indien u een woning wil kopen of huren in Vielsalm, vindt u op de website van de stad alle relevante informatie, voor de verkoop, aankoop of huur van onroerend goed. http://www.vielsalm.be

 

Hoe de notariskosten te berekenen bij het kopen van een woning ?

Bij het kopen van een woning, dient u de notariskosten te betalen bestaande uit registratierechten, erelonen, … De website van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat biedt een online calculator om een schatting te krijgen van de kosten. Voor informatie over de Notarissen in België, kunt u terecht op http://www.notaris.be

 

Het controleren van de stookolietank in Wallonië ?

Wat bepaalt de wetgeving van toepassing op olietanks in Wallonië?
Sinds 1 januari 2005 is de plaatsing van een anti overloop systeem voor alle tanks van 3000 liter en meer verplicht. Daarnaast wordt een visuele inspectie van bovengrondse, of een ultrasone inspectie van ondergrondse tanks sterk aanbevolen. Deze controle is verplicht sinds 1 januari 2005 of ten laatste 10 jaar na de uitgifte van de vergunning. Meer informatie op de site www.informazout.be

 

EPC ? Wat is het … ?

EPC, of energieprestatiecertificaat van gebouwen is een middel die het mogelijk maakt de koper of huurder objectief de energieprestaties van gebouwen op de markt te vergelijken. Iedereen die een bestaand woongebouw verkoopt of verhuurd moet in het bezit zijn van een geldig energieprestatiecertificaat. Eigenaren die op tijd geen geldig certificaat kunnen voorleggen zijn onderworpen aan een administratieve boete. Een certificaat heeft een geldigheidsduur van maximaal 10 jaar. Alles wat u moet weten over de EPC is gelegen op de site www.energie.wallonie.be

 

Controle van de elektrische installaties.

Sinds 1 juli 2008, bij de verkoop van een huis, zal de verkoper het elektrisch systeem laagspanning moeten laten controleren. Alle woningen zijn betrokken: huizen, appartementen, lokalen, plaatselijke lokalen gebruikt voor de huisvesting van een of meer mensen in familie of gemeenschap. Deze controle van het elektrische systeem heeft als doel de veiligheid te garanderen. Wasmachine, droger, vaatwasser, tv, … men kan niet zonder! Helaas zijn deze machines zeer energievraatzuchtig, en wegen zwaar door op het elektrisch systeem. Woningen gebouwd vóór 1981 zijn meestal nog uitgerust met een verouderd systeem, en dit is een reëel gevaar. Ongeveer 15% van de huishoudelijke branden hadden kunnen voorkomen worden indien de installatie werd aangepast.

 

Wetgeving op het witwassen van geld ?

In het kader van de wetgeving inzake het witwassen van geld, en volgens de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming, moeten we de identiteit van klanten controleren met een formulier en, na het laatste Europees initiatief van 6 februari 2013, zijn wij verplicht de identiteitskaart of het paspoort te controleren. Voor meer informatie over deze wetgeving, kunt u terecht op de website van het Beroepsinstituut van de Belgische vastgoedmakelaars www.biv.be